Substral Näringspinnar med Insektsmedel 2i1

  • Användarvänliga, praktiska näringspinnar med växtskyddsmedel
  • Skyddar i upp till tre månader mot sugande insekter, så som bladlöss,
    mjöllöss, sköldlöss, ullöss, spinn och tripsar (amerikansk blomtrips,
    nejliktrips och bandad växthustrips)
  • Avger näring i upp till tre månader
  • För alla prydnadsväxter inomhus och i växthuset
Tillbaka till översikten
10st.

Användning

För året runt bruk

Dosering

2 pinnar per 1 liter krukjord och 14 cm kruka. Hydrokultur: 1 pinne per liter substrat

NPK

Aktivt ämne: Acetaprimid - 40 g per kilo
NPK-gödsel 10-6-7 med långtidsverkande effekt och lågt klorinnehåll