Tomater | Når er det på tide å sette tomatfrøene mine?

Hvis du vil dyrke egne tomatplanter, må du så disse rett tid i forhold til beplantning. Tidspunktet avhenger også av om du dyrker de i drivhus eller det er utendørstomater. Du kan ha drivhustomater innendørs i mars og plante ut i drivhuset fra midten av mai.

Utendørstomater må plantes på en lun plass fra midten av mai til begynnelsen av juni, når risikoen for nattefrost er over. Ettersom de ikke under noen omstendigheter tåler frost, blir de derfor sådd senere, fra midten av mars til begynnelsen av april.

Orkidée | Når er det på tide å plante om orkidéen min?

Orkidéene dine skal plantes om annenhvert til hvert tredje år i spesiell orkidéejord, Substral orkidéejord, ettersom den har mer luft enn vanlig blomsterjord. Når det gjelder gjødsel, bør du bruke en spesiell orkidégjødsel, Substral orkidégjødsel, som i motsetning til vanlig gjødsel inneholder ernæring som er spesifikk for orkidéer. Du bør gjødsle orkidéene dine omtrent hver fjortende dag fra mars til oktober. Det beste rådet vi kan gi deg er å senke orkidéen i en bøtte med vann i et par timer og la vannet renne av når du tar ut planten. Regnvann er best å bruke, da det ikke inneholder så mye kalk.

Hva kan gjøres for å forhindre mose i plenen?

Det beste resultatet oppnås med Substral plengjødsel mot mose som helles på en fuktig plen 3 til 4 dager etter klipping. Vanning skal skje 48 timer etter bruk. Plenen bør klippes 4 dager etter behandling. Etter 10 til 14 dager kan den nedbrutne og deretter svartbrune mosen fjernes. Kan brukes gjennom hele vekstsesongen, optimalt fra mai til august. Unngå kontakt med stein-/betongplater, da det er fare for rustflekker. Ved utilsiktet kontakt med Substral plengjødsel mot mose, børstes gjødselen umiddelbart bort