Substral Langtidsvirkende Gressgjødsel

  • Virker i flere måneder.
  • Kvalitetsgjødsel for sterkt grønt, tett gress 
    i stedet for mose og ugress.
  • Finkornede granulater, egnet for spredere
  • Ingen risiko for at gresset vil svis (hvis den brukes på riktig måte)
Tilbake til oversikten
5kg

SØKNAD

Brukes fra mars til august

DOSERING:

Spre 20 til 30 gr/m² jevnt over hele plenen. 
Vi anbefaler å bruke gjødselspreder

NÆRINGSINNHOLD:

NPK-gjødsel med ureaformaldehyd, 22-5-5, lavt klorinnhold