Apelsin- och citronträd

Citrusväxterna kommer ursprungligen från det varmare Asien, men deras betydelse som nyttoväxt är nära förknippad med medelhavsområdet. De apelsin- och citronträd som man kan köpa i kruka är specialodlade varianter, t.ex. kommer citronträd av varianten Citrus limon ""Oscar"", från den italienska odlaren Oscar Tintori. Citrusväxter är vintergröna buskar eller småträd som ofta får taggiga skott. Samtliga avger en stark aromatisk olja. Blommorna är vita eller rosa och hos apelsinerna upp till 3 cm i diameter.

Härkomst
Asien

Placering

På sommaren bör växterna stå så varmt och soligt som möjligt i det fria, på vintern ljust i 15–18 °C och aldrig under 13 °C. En alltför varm placering leder till tappade blad och angrepp från skadedjur.

Vattning

Från vår till höst ska växterna vattnas regelbundet med kalkfattigt vatten – det är viktigt att undvika övervattning. På vintern ska växterna hållas fuktiga.

Gödning

Gödsla regelbundet med Substral Citrusnäring.

Förmering

Det lönar sig inte att försöka förmera citroner eller apelsiner från fruktkärnor. Då uppstår bara storvuxna fruktträd som varken får plats inomhus eller tål frost.
Det går att förmera med hjälp av sticklingar, men det är relativt svårt.

Tips

Bristsymtom (gulnande blad) kan uppstå på grund av för högt pH-värde (kalkrikt vatten) eller för kall placering på vintern.
Blad och frukter som faller av beror oftast på felaktig placering eller felaktig skötsel.

Övervintring

Citrusväxter bör övervintra svalt, men inte under 13 °C. För låga temperaturer leder till bristsymtom. Om växten placeras för varmt blir den sårbar för skadedjur. Dessutom är det viktigt att växten står ljust och att den får mindre vatten och gödsel.

Skadedjur

Citrusväxter angrips ofta av spinnkvalster, sköldlöss och tripsar. För att du senare ska kunna skörda plantans frukter måste skadedjuren bekämpas med ett växtskyddsmedel som inte kräver väntetid på nyttoväxter.

Tillbaka till översikten