Tomater | När är det dags att sätta mina tomatfrön?

Vill du odla dina egna tomatplantor måste du så på rätt tidpunkt i förhållande till utplantering. Tidpunkten beror dessutom på om du odlar växthustomater eller frilandstomater. Växthustomater sår du inomhus i mars och planterar ut i växthuset från mitten av maj.

Frilandstomater planteras på en ljummen plats från mitten av maj till början av juni, när risken för nattfrost är över. Eftersom de under inga omständigheter tål frost sås de därför senare, från mitten av mars till början av april.

Orkidé | När är det dags att omplantera min orkidé?

Dina orkidéer bör planteras om vartannat till vart tredje år i en särskild orkidéjord, Substral Orkidéjord, då denna har mer luft i sig än vanlig blomjord. När det gäller gödsel ska du använda ett särskilt orkidégödsel, Substral Orkidénäring, som till skillnad mot vanlig gödsel innehåller näring specifikt för orkidéer. Du bör gödsla dina orkidéer ungefär var fjortonde dag från mars till oktober. Det bästa rådet vi kan ge dig är att sätta din orkidé i en hink vatten i ett par timmar och låta vattnet rinna av när du tar upp växten. Det bästa vattnet att använda är regnvatten, då det inte innehåller så mycket kal

Vad kan man göra för att förhindra mossa i gräsmattan?

Det bästa resultatet uppnås med Substral Gräsgödning Mossa - Nej Tack på en fuktig gräsmatta 3 till 4 dagar efter klippning. Vattning bör ske 48 timmar efter användning. Gräsmattan bör klippas först 4 dagar efter behandling. Efter 10 till 14 dagar kan den nedbrutna och efterhand svartbruna mossan tas bort. Kan användas under hela växtsäsongen, optimalt från maj till augusti. Undvik kontakt med sten-/betongplattor, då det finns risk för rostfläckar. Vid oavsiktlig kontakt med Substral Gräsgödning Mossa - Nej Tack, borstas gödningen omgående bort.