Omplantering av rumsväxter

Det är enkelt att plantera om rumsväxter:

1. Börja med att lossa växten försiktigt och ta ut den ur krukan utan att skada rötterna. Det är enklast om du vänder krukan upp och ned med en hand och tar ut växten ur krukan med den andra handen. Om krukan är för tung kan du försiktigt lossa på substratet i sidorna med hjälp av en kniv; då går det enklare att ta ut växten.
2. Skär bort skadade eller nedbrutna rotdelar (som du enkelt känner igen på deras ruttna, svarta eller bruna färg) med en kniv. Bara då kan plantan växa sig stor och stark.
3. Lägg substrat av hög kvalitet i botten av krukan, sätt i växten och fyll upp med substrat, t.ex. Substral Blomjord.
4. Vattna den nyplanterade växten väl. Vi rekommenderar att du tillsätter Substral Växtnäring 3–4 veckor efter omplantering.

Vårt tips

Omplantering är också en bra tidpunkt att förmera rumsplantor med hjälp av sticklingar. Beroende på växtart kan olika plantdelar användas till förmering. Ofta skärs skottens toppar av, exempelvis på palettblad, våreld eller tremastarblomma. Många rumsväxter, t.ex. ampellilja, utvecklar själva unga plantor i sina skott som kan användas till förmering. På andra växter, som saintpaulian, används enskilda blad till förmeringen.

De nyss avskurna plantdelarna placeras bäst på ett ljust ställe i ett glas vatten. Du måste också ta hänsyn till växternas artspecifika behov. Så snart det bildas rötter kan du sätta sticklingarna i krukor. Substral Blomjord eller Substral Orkidéjord passar utmärkt för unga växter.

Många orkidéarter, bland annat den populära brudorkidén, kan också förmeras med hjälp av sticklingar. Sticklingen ska planteras i särskild orkidéjord, t.ex. Substral Orkidéjord, för att utvecklas till en frisk och vacker planta. Den här typen av jord består av tallbark och svart torv, vilket säkrar bra luftning och dränering för de känsliga orkidérötterna. Jorden är dessutom saltfattig och extremt strukturstabil och därmed anpassad efter orkidéernas särskilda behov.

Tillbaka till översikten