Substral Rosgödsel

  • Verksamt i upp till 3 månader
  • Det naturliga innehållet av mineralämnet zeolit ökar substratets
    kapacitet att lagra vatten och näringsämnen
  • 100 % organiskt kväve minskar risken för urlakning
  • Användarvänligt minigranulat, dammfritt

Köp här

Tillbaka till översikten
1,7kg

Användning

Används från mars till oktober

Dosering

För dosering, se vägledning på förpackningen

NPK

Organisk, mineralisk gödning NPK-gödsel 7-3-5 med magnesium och lågt klorinnehåll
Innehåller animaliska biprodukter och vegetabiliska material